Projektledning

När anbud har inkommit till beställaren utvärderas dessa och efter eventuellt möte med utvalda anbudsgivare väljs den kommande entreprenören ut. Kontrakt upprättas varefter entreprenaden kan påbörjas. Byggmöten hålls normalt ca var 3:e vecka under entreprenadtiden. Vid dessa möten har parterna möjlighet att diskutera frågeställningar med varandra. Mötena protokollförs och signeras vid kommande möte.

Kontroll av nyputs, praktfasad

Kontroll montering av nytt bultförband hos stålramsbalkong

Kontroll av genomrostad stålram efter bilning av balkong