Balkongbesiktning

Vid en balkongbesiktning kontrolleras vanligtvis samtliga balkonger. Skadorna samt de eventuella åtgärder som erfordras protokollförs. Vid besiktningen utförs normalt även mätning av betongens karbonatisering och armeringens täckande betongskikt.

Besiktningsarbetena resulterar i en besiktningsrapport där konstruktionerna beskrivs och skadorna bedöms. Rapporten avslutas med ett förslag till åtgärd.

Läs mer om