Projektledning

När anbud har inkommit till beställaren utvärderas dessa och efter eventuellt möte med utvalda anbudsgivare väljs den kommande entreprenören ut. Kontrakt upprättas varefter entreprenaden kan påbörjas. Byggmöten hålls normalt ca var 3:e vecka under entreprenadtiden. Vid dessa möten har parterna möjlighet att diskutera frågeställningar med varandra. Mötena protokollförs och blir del av byggdokumentationen. 

Kontroll av nyputs, praktfasad

Kantskador hos betongbalkong

Kontroll av genomrostad stålram efter bilning av balkong