Entreprenadbesiktning

Under entreprenadtiden utförs vanligtvis förbesiktningar av avslutade entreprenaddelar. När samtliga i entrepprenaden ingående delar är avslutade, utförs slutbesiktning. Efter slutbesiktningen hålls slutmöte och besiktningsmannen avgör om entreprenaden är godkänd eller ej. Vid godkänd entreprenad bestäms garantitider m m.