Mats Jönis Byggkonsult AB

Mats Jönis Byggkonsult AB är ett konsultföretag som framförallt är inriktat på statusbedömningar av betongkonstruktioner samt verksamhet som är förknippad med den typen av uppdrag. Jag har arbetat inom detta verksamhetsområde sedan 1991 och har kontakter knutna med andra konsulter, materialtillverkare och entreprenörer i branschen. För att från början få en riktig uppfattning om omfattning och kostnader av en kommande entreprenad, är det viktigt att en noggrann tillståndsbedömning utförs före upphandling. Tillsammans med den rapport som en besiktning resulterar i, kan även en teknisk beskrivning för reparationsåtgärderna upprättas. Konsultförsäkring är tecknad hos SBR Byggingenjörerna.

Ytbehandlingars inverkan på den relativa fuktigheten i betongbalkonger

Förstärkningsåtgärder av delvis förtillverkade balkongkonstruktioner av betong

Omfattande balkongreparationer i Grindtorp    

Reparation av betongkonstruktioner i varmhusgarage