Betongbalkonger

F o m 1940 började merparten av nya balkonger utföras som betongbalkonger. Betongen var från början ej av frostbeständig kvalitet, varför balkongerna försågs med en membranisolering och en beläggning av klinker el dyl. Utkragande balkonger har sin bärande armering i konstruktionsplattornas översidor och i många fall är äldre utkragande balkonger utförda helt utan underkantsarmering.

Karbonatiseringen vilken sker snabbast i balkongernas undersidor är därför inte ett stort problem hos dessa äldre utkragande balkonger. Ett allvarligare problem kan skador som uppkommit genom upprepad frysning vara. Betongen i utomhuskonstruktioner som t ex balkonger har vanligtvis hög relativ fuktighet. Skadorna är ofta mest omfattande i balkongernas kanter, men horisontella skiktningsskador kan förekomma in i konstruktionsplattorna.

Den relativa fuktigheten kan vara mycket hög i konstruktionens översida där fukten kondenserar mot membranisoleringen. I konstruktionens översida finns även den bärande armeringen. skiktningsskador som är lokaliserade till det bärande armeringslagret kan medföra säkerhetsrisker.

Kantskador hos betongbalkong

Kantskador hos betongbalkong

Lösa klinkerplattor på balkong

Skiktningsskador genom upprepad frysning.