Projektering

Efter det att beställaren bestämt vilka åtgärder som skall utföras med vägledning av upprättad besiktningsrapport, bör ett förfrågningsunderlag utformas. Förfrågningsunderlaget består av tekniska beskrivningar, adminstrativa föreskrifter samt eventuella arkitekthandlningar. Kontakt med arkitekt kan förmedlas av Mats Jönis Byggkonsult AB. Eventuellt bygglov söks med arkitekthandlingarna och förfrågningsunderlaget skickas ut till lämpliga anbudsgivare.