Kontrollansvarig enl. PBL

För kontakter med byggnadsnämnden skall byggherren utse en ”Kontrollansvarig enligt PBL” Den kontrollansvarige är normalt cerifierad för detta. Den kontrollansvarige har bl a till uppgift att tillse att erforderliga kontroller vid projekterning och utförande genomförs.