Kloridmätning

Vid besiktning av betongkonstruktioner där man kan misstänka att klorider kan ha påverkat betongen, bör kloridmätning utföras. Klorider i betong orsakar kraftig galvanisk korrosion hos armering samt ökar risken för att betongen skadas genom upprepad frysning. Klorider kan förekomma i betong t ex i parkeringshus, där vägsalt kan ha förts in med bilar. Loftgångar och trappor kan ha tösaltats och bör kontrolleras. Kloridhalten skiljer sig på olika djup vid denna påverkan av klorider, varför man kan mäta hur långt in skadliga nivåer har nått. Det intressantaste är dock att se kloridhalten vid läge för ingjutet stål.

Misstänker man att betongkonstruktionen har gjutits vintertid kan det vara ett skäl till att kontrollera eventuell förekomst av klorider. Salt tillsattes ofta som accelerator i betongen vid vintergjutningar förr i tiden. På detta sätt kunde man snabbare uppnå en hållfasthet som innebär att betongen ej skadas p g a frysning i tidig ålder. Om man vid besiktning kan konstatera iskristallavtryck hos en betongkonstruktion kan detta vara ett skäl till att kontrollera eventuell förekomst av klorider. Om inblandning av klorider har skett i den färska betongen, har teoretisk sett betongen samma kloridhalt genom hela tvärsnittet.

Kraftig korrosion i nederkant vägg, parkeringshus

Iskristallavtryck i betong som tagits ur balkongkonstruktion