Stålramsbalkonger

Fram till 1939 utfördes merparten av nya balkonger som byggdes som stålramsbalkonger. Hos denna balkongtyp är vanligtvis en betongplatta ingjuten i en bärande stålram. Fram till mitten av 1930-talet var det vanligaste utförandet att stålramen bestod av balkar som fogats samman med bultförband i ytterhörnen. Under senare delen av 1930-talet är vanligen ytterhörnen bockade.

Vanliga allvarliga skador hos stålramsbalkonger är att stålet har kraftiga korrosionsangrepp. Korrosionsangrepp som kan innebära säkerhetsrisker är t ex angrepp på överfläns vid fasad där belastningen av stålet är som störst. Andra allvarliga skador kan vara rostsprängning hos bultförband och vertikala sprickor hos bockade ytterhörn, vilket kan medföra att stålramen faller isär och betongplattans upplag går förlorat.

Rostigt demonterat bultförband

Fuktgenomslag genom balkong

Rostsprängning hos bultförband

Sprucket ytterhörn hos bockad stålram